(1)
Dagys J. PASTABOS APIE ROLANDO PAVILIONIO NEVERBALINIO KONTINUUMO IDĖJĄ. PRB 2014, 18-28.