(1)
Bujokas J.; Ĺ aulauskas M. P. REVIZIONISTINIS KONSTRUKTYVIOJO EMPIRIZMO NORMATYVUMAS. PRB 2014, 48-61.