(1)
Mažeikis G.; Perov V. Moralinės Legitimacijos reikšmė kritinės Teorijos požiūriu. PRB 2016, 87, 44-59.