(1)
Junutytė-Galvanauskienė L. Algio Mickūno Eroso Filosofija. PRB 2016, 87, 106-116.