(1)
Baranova J. Jeanas Paulis Sartre’as: „pono-vergo“ Dialektika Ir Solipsizmo įveikos Ilgesys. PRB 2003, 64, 97-110.