(1)
Kalenda Česlovas. Moralės Vaidmuo antikinėje visuomenėje. PRB 1972, 10, 13-22.