(1)
Kapačiauskienė D. Moralumo sąvokos Socialinis Turinys Ir Jos Raida. PRB 1973, 11, 5-11.