(1)
Gendrolis E. Krikščionybė šiuolaikinėje buržuazinėje visuomenėje. PRB 1973, 11, 18-26.