(1)
Nekrašas E. Subjektyvistinė tikimybės Interpretacija. PRB 2014, 11, 27-31.