(1)
Šliogeris A. Visuotinybė pažinimo Procese. PRB 2014, 11, 32-41.