(1)
Tijūnėlytė J.; Genzelis B. Retorikos Ir Filosofijos Profesorius Ž. Liauksminas. PRB 1973, 12, 110-112.