(1)
SkersytÄ— J. Metodologiniai Indukcijos Problemos Pagrindai. PRB 1974, 13, 28-37.