(1)
Stoškus K. Principų Konfliktas Filosofų Diskusijose. PRB 1974, 13, 64-78.