(1)
Kuzmickas B. M. Šėlerio Etinis Personalizmas. PRB 1974, 13, 111-116.