(1)
Karosas J. Nuosavybės Institutas socialistinėje visuomenėje. PRB 1974, 14, 25-32.