(1)
Pavilionis R. Kalbos Filosofijos Simpoziumas. PRB 1974, 14, 132-134.