(1)
Skersytė J. Indukcinis Samprotavimas Kaip Kontrolinė pažinimo pažangos Priemonė. PRB 1975, 15, 16-23.