(1)
Černienė B. Apie gnoseologinės Religijos ištakas. PRB 1975, 16, 15-20.