(1)
Šliogeris A. Naujojo Racionalumo ieškojimai (H. Markūzės Doktrinos Filosofinių Pagrindų Kritika) I. PRB 1975, 16, 52-60.