(1)
Černienė B. Mąstymo Loginis Vieningumas. PRB 1975, 16, 69-70.