(1)
Jekentaitė L. Katalikybė Ir šiuolaikinė Ideologinė Kova. PRB 1976, 17, 106-109.