(1)
Damidavičius M. Darbinis Adaptavimasis. PRB 1976, 18, 46-53.