(1)
Šliogeris A. Būties Problema G. Hegelio Ir S. Kjerkegoro Filosofijoje. PRB 1977, 19, 23-34.