(1)
Nekrašas E. Indukcionizmo Alternatyvos beieškant (K. Poperio Mokslo Filosofija). PRB 1977, 19, 35-46.