(1)
Jurkūnaitė G. Menas, Laisvalaikis Ir Rekreacinė kultūra. PRB 1977, 19, 113-113.