(1)
Pivorius V.; Krakauskas E.; Dabkus R. Naujos Disertacijos. PRB 1977, 20, 103-108.