(1)
Kalenda Česlovas. K. Markso Mokslas - mūsų Darbo Pagrindas (Respublikinės Filosofų Konferencijos apžvalga). PRB 1968, 2, 7-15.