(1)
Lazauskas J. Individo sąmonės Socialinio sąlygotumo Klausimu. PRB 1969, 3, 12-19.