(1)
Gramsci A. Filosofijos Ir Istorijos Problemos. PRB 1969, 4, 95-108.