(1)
Rickevičiūtė K. Georgas Hėgelis, žmogus Ir Filosofas. PRB 1970, 5, 92-101.