(1)
Trinkūnas J. Vertingas įnašas į Ateistinę literatūrą [J. Ažubalis. Religijos kilmės Ir Socialinio Vaidmens Problema (iš Lietuvos ateistinės Minties Istorijos 1940—1965 metais). Kand. Disert. V., 1969]. PRB 1970, 5, 134-137.