(1)
Repšys J. V. Leninas Apie Marksizmo Vietą Filosofijos Istorijoje. PRB 2014, 7, 18-25.