(1)
Gaidamavičienė I. Tikėjimo Ir Proto Santykis Dekarto Filosofijoje. PRB 1971, 7, 54-59.