(1)
Lazauskas J. Individualybė Ir Jos pažinimas. PRB 1972, 9, 5-13.