(1)
Nekrašas E. Determinizmas, Tikimybė Ir Mokslo Teorijos. PRB 2014, 9, 36-44.