(1)
Vansevičius S. Jokūbo Jasinskio socialinės Ir politinės pažiūros. PRB 1972, 9, 52-56.