(1)
Genzelis B. Katalikybės Ir Nacijos Santykio Analizė. PRB 2014, 9, 127-129.