(1)
Trinkūnas J. Naujas požiūris į pirmykštę pasaulėžiūrą. PRB 1972, 9, 129-130.