(1)
Meškauskas E. Marksistinė mokslinės Ideologijos Koncepcija. PRB 1978, 21, 14-17.