(1)
Morkūnienė J. Apie Marksistinę Humanizmo Sampratą. PRB 1978, 21, 18-26.