(1)
Dobrovolskas A. Liaudies gerovÄ—s Tyrimo Metodologiniai Pagrindai. PRB 1978, 21, 52-57.