(1)
Vydūnas V. S. Žmogaus Gyvenimas Ir išgyvenimai Jo amžiaus Ir Istorijos Tarpsniuose. PRB 1978, 21, 75-89.