(1)
Valkūnas L. A. Olizarovijus Ir Jo Veikalas „Politinė žmonių visuomenė“. PRB 1978, 22, 36-48.