(1)
Meškauskas E. Visuomenės Raida Kaip Mokslinio Tyrimo Objektas. PRB 1978, 22, 71-74.