(1)
Abichtas J. H. Apie Patyrimo Ribas. PRB 1978, 22, 89-93.