(1)
NekraĊĦas E. H. Raichenbacho Filosofijos Teoriniai Pagrindai. PRB 1979, 23, 61-71.