(1)
Gendrolis E. L. Morganas — ikiklasinės visuomenės Mokslinio tyrinėjimo Pradininkas. PRB 1979, 23, 72-83.