(1)
Jurkūnaitė G. Metodologinės Vertybių Teorijos Problemos. PRB 1979, 23, 118-119.