(1)
Jurkūnaitė G. Fakto Problema Istorijoje. PRB 1979, 24, 47-51.