(1)
Balčius J. Aksiologiniai P. Dovydaičio pažiūrų į Mokslinį pažinimą Aspektai. PRB 1979, 24, 81-86.